Kościół i klasztor pod wezwaniem św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia N.M.P.
 
Archidiecezja Katowicka,
 
województwo śląskie.

 

 

 

 

 

Adres:

 

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych 
ul. Panewnicka 76 
40 - 760 Katowice
tel. 032 - 252 68 70
032 - 252 52 91
032 - 252 69 37

fax: 032 - 2524736

ING Bank Śląski

Rachunek bankowy w PLN:

PL 29 1050 1214 1000 0090 3058 2119

Rachunek bankowy w EUR:

PL 07 1050 1214 1000 0090 3058 2127

 

 

 

Więcej zdjęć: FOTO

 

Parafia:

 

E-mail: parafia@panewniki.pl
www.parafia.panewniki.pl

 

Chcąc uzyskać informacje z parafii dzwoń na numer: 032 2526870 lub 032 2525291 i poproś o połączenie z duszpasterzem lub połącz się z kancelarią w godzinach jej urzędowania (od poniedziałku do piątku 10.00-12.00 i 16.00-18.00) wybierając wewnętrzny numer 308.

 

Seminarium i Dom Profesów Czasowych:

 

www.panewniki.pl

 

Rektor WSD telefax: 032 - 252 68 05
Dom Profesów Czasowych: 032 - 352 05 84

 

Wspólnota kurialna:

o. Antonin Brząkalik, minister prowincjalny;

o. Dymitr Żeglin, wikariusz prowincjalny, ekonom Prowincji, prowincjalny moderator ewangelizacji misyjnej, promotor FUM;
o. Witosław Sztyk, definitor, prowincjalny sekretarz formacji i studiów, prowincjalny delegat ds. mniszek, rektor WSD;
 
Dom zakonny:
o. Marcelin Pietryja, gwardian;
o. Bonawentura Krzemień, wikariusz domu, sekretarz prowincjalny;
br. Marek Trepczyk, krawiec;
o. Juliusz Rydlewski, stacjonariusz;
o. Marceli Mikołajczyk;
o. Mieczysław Wnękowicz, spowiednik;
o. Anatol Makosz;
o. Krzysztof Wajda, stacjonariusz;
br. Józef Plewniok;
o. Norbert Kubica, archiwista Prowincji;
o. Franciszek Skowronek, spowiednik;
br. Eliasz Klyta;
o. Gerard Bula, kapelan szpitala PKP;
o. Ezdrasz Biesok, definitor, wykładowca WSD OFM;
o. Kleofas Gródek, prorektor WSD, pracownik naukowy;
o. Erazm Pluta;
br. Arkadiusz Herman;
o. Roger Więcław, stacjonariusz;
o. Syrach Janicki, prowincjalny moderator formacji ciągłej, kronikarz Prowincji, ojciec duchowny PDC i WSD, wykładowca WSD;
o. Alan Rusek, proboszcz, kustosz kalwarii, kustosz sanktuarium;
o. Filip Kahlert, definitor, magister profesów czasowych;
o. Miłosz Kaczmarczyk, duszpasterz akademicki;
o. Paweł Ostrzałek, kapelan GCZD;
br. Paweł Obarski;
o. Fryderyk Grzesiek;
br. Konrad Zastawny, definitor, wicemagister profesów czasowych, infirmiarz;
o. Kapistran Gogola, kapelan CSK;
o. Medard Hajdus, wikary parafialny, katecheta;
o. Maksymilian Brylowski; opiekun FZŚ
o. Remigiusz Langer, wicemagister profesów czasowych;
o. Magnus Kula, wikary parafialny, katecheta;
o. Ignacy Winiarski, wikary parafialny, katecheta;
o. Andrzej Trzęsicki;
o. Tycjan Zgraja, ekonom
o. August Smyczek, wykładowca WSD
br. Edmund Mika, furtian;
br. Gaudenty Fedorczyk, bibliotekarz;
br. Fortunat Cepa, furtian;
br. Ryszard Kula, zakrystian;
br. Kamil Skibiński, infirmiarz.
 

Alumni WSD i junioryści - profesi czasowi:


br. Tymoteusz Krajewski, diakon, alumn WSD;
br. Archanioł Borek, diakon, alumn WSD;
br. Hieronim Łusiak, diakon, alumn WSD;
br. Metody Miś, diakon, alumn WSD;
br. Elizeusz Czwerenko, obsługa rekoratu;
br. Sylwan Ogłoza, alumn WSD;
br. Kryspin Maćczak, alumn WSD;
br. Jędrzej Róg, alumn WSD;
br. Stefan Pupeika, alumn WSD;
br. Władysław Siedlecki, alumn WSD;
br. Salomon Duplicki, alumn WSD;
br. Baltazar Maloila, alumn WSD;
br. Ulryk Knesz, alumn WSD;
br. Racibor Paliakou, alumn WSD;
br. Świerad Mierzwa, alumn WSD;
br. Leon Stefan, alumn WSD;
br. Jozafat Kik, alumn WSD;
br. Beda Pompka, alumn WSD;
br. Cyriak Kotyczka, alumn WSD;
br. Karmel Węglarz, alumn WSD;
br. Bruno Watoła, juniorysta;
br. Jonasz Rębiś, juniorysta

Pro familia:

o. Kazimierz Falkus, misjonarz w Boliwii;
o. Bronisław Gucwa,wikariusz parafialny w Frauenkirchen.
o. Cezary Domogała, misjonarz w Boliwii;
o. Sławomir Ledwoń, pracownik naukowy KUL;
o. Kordian Merta, misjonarz w RCA;
o. Terencjusz Gizdoń, przełożony w St. Pölten (Austria);
o. Antoni Rojek, misjonarz w Jerozolimie;
o. Ireneusz Toczydłowski, proboszcz w Villach (Austria);
o. Dariusz Lebok, administrator parafii w St. Pölten (Austria);
o. Przemysław Woźniak, student w Rzymie;
o. Dydak Rycyk, student UJPII w Krakowie.

 

Zarys historii klasztoru

Z potrzeb duszpasterskich i inicjatywy okolicznego duchowieństwa sprowadzono franciszkanów (wtedy jeszcze z kustodii św. Jadwigi) do Panewnik 22.12.1902 r. Ojcowie Kamil Bolczyk i Wilhelm Rogosz zamieszkali w Starych Panewnikach. Kiedy pod koniec 1904 r. przybył o. Andrzej Bolczyk, rozpoczęła się budowa groty lourdzkiej dla upamiętnienia 50-lecia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu N.M.P. Poświęcenie groty nastąpiło 27.08.1905 r. W tym samym roku, przez pierwszy wykop na uroczystość św. Franciszka, rozpoczęto budowę kościoła i klasztoru wg projektu br. Mansweta Fromma. Przy pracach zatrudnionych było szereg innych braci zakonnych, którzy wykonywali zadania wymagające specjalistycznych umiejętności. Przy wysokim zaawansowaniu prac nastąpiła konsekracja kościoła 19.07.1908 r. przez księcia biskupa wrocławskiego kardynała Georga Koppa. W następnych latach świątynię kończono i przyozdabiano. Ołtarz główny stanął w prezbiterium w 1909 r. Od lipca 1912 r. na placu kościelnym stoi statua św. Jadwigi Śląskiej. 21.09.1913 r. uroczyście wprowadzono do kościoła relikwie świętych męczenników i biskupów Ptolemeusza i Romana oraz jednego z 38 współmęczenników. Od 1913 r. w okresie Bożego Narodzenia stawia się w kościele dużych rozmiarów żłóbek. Dzwony zawieszone na wieżach w 1913 r. (pięć) zostały w czasie I wojny światowej zużyte na cele wojenne. Nowe (cztery) zawieszono w 1920 r., największy (piąty, poświęcony św. Antoniemu z Padwy) w 1931 r. Poświęcenie organów nastąpiło w 1925 r. przez ks. Augusta Hlonda, wtedy jeszcze administratora apostolskiego.

Kościół i klasztor położony był na terenie parafii mikołowskiej, ale już od 1914 r. franciszkanie objęli całe duszpasterstwo Panewnik, Ligoty i Piotrowic. Parafia przyklasztorna powstała dopiero w 1935 r. (pierwszy proboszcz - o. Karol Bik). Inne formy działalności duszpasterskiej to obsługa ruchu pielgrzymkowego, zwłaszcza na odpust Porcjunkuli i św. Ludwika Króla, pomoc okolicznym parafiom, głoszenie misji, rekolekcji, kazań odpustowych.

Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski i powstaniu Komisariatu Zależnego św. Jadwigi (wtedy już prowincji) w 1921 r., klasztor stał się siedzibą komisarza z ramienia tej prowincji, od 1923 r. komisarza prowincji (włączenie Komisariatu Zależnego do kościelnie istniejącej prowincji w byłym zaborze pruskim) mianowanego przez generała zakonu, a później prowincjała (od 1929 r.). W latach 1922-28 w klasztorze znajdowało się Kolegium Serafickie (niższe seminarium duchowne, tzn. szkoła średnia), w latach 1928-31 klasztor był miejscem przebywania uczniów dojeżdżających do szkół średnich, od 1932 r. do wybuchu wojny mieścił się w nim nowicjat dla braci nie przygotowujących się do kapłaństwa. W klasztorze znajdowała się też drukarnia i wydawnictwo.

Od 1936 r. rozpoczęto budowę kalwarii, której większość kaplic w stanie surowym była gotowa przed wybuchem wojny. Dokończenie budowy i wyposażenie wnętrz kaplic kalwaryjskich to okres powojenny. Po wojnie uzupełniono kalwarię także kaplicami różańcowymi.

W czasie II wojny światowej klasztor został zamieniony na obóz przejściowy dla niemieckich przesiedleńców ze Wschodu. Po wojnie do 1949 r. w klasztorze istniał nowicjat połączony (odtąd już bez podziału na zmierzających do kapłaństwa lub nie). Od stycznia 1950 r. przeniesiono do klasztoru studium teologiczne, od 1970 r. także studium filozoficzne, dzięki czemu istnieje do dziś Wyższe Seminarium Duchowne. Od 2000 r. placówka jest także domem formacji początkowej. Od lat 70-tych kościół i klasztor ulegał licznym remontom i przebudowom. Wokół klasztoru powstały nowe obiekty.

Od 12.11.1974 r. kościół posiada tytuł bazyliki mniejszej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. i św. Ludwika Króla.

 

Poprzedni przełożeni (od 1923):

 • o. Augustyn Gabor - gwardian (1923-1926);
 • o. Kolumban Sobota - gwardian (1926-1929);
 • o. Grzegorz Moczygęba - gwardian (1929-1931);
 • o. Bonawentura Cichoń - gwardian (1931-1940);
 • o. Ansgary Malina - gwardian (1940-1941);
 • o. Michał Porada - gwardian (1941-1945);
 • o. Innocenty Glensk - gwardian (1945-1953);
 • o. Stefan Hawlicki - gwardian (1953-1956);
 • o. Damascen Janosz - gwardian (1956-1959);
 • o. Bernardyn Grzyśka - gwardian (1959-1962);
 • o. Korneliusz Czech - gwardian (1962-1965);
 • o. Alojzy Jański - gwardian (1965-1968);
 • o. Ksawery Moczek - gwardian (1968-1971);
 • o. Hieronim Dłubis - gwardian (1971-1974);
 • o. Benigny Piechota - gwardian (1974-77);
 • o Tytus Semkło - gwardian (1977-1983);
 • o. Gabriel Kiliński - gwardian (1983-1986);
 • o. Damian Szojda - gwardian (1986-1991);
 • o. Justyn Widuch - gwardian (1991-1992);
 • br. Bronisław Kawecki - gwardian (1992-1995);
 • o. Arnold Kołodziejski - gwardian (1995-1998);
 • o. Damian Szojda - gwardian (1998-2001);
 • o. Alan Rusek - gwardian (2001-2004);
 • o. Dymitr Żeglin - gwardian (2004-2013);
 

Harmonogram duszpasterski

 

Msze święte w niedziele i uroczystości

5.30, 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (po łacinie - suma), 12.30, 14.00, 16.30, 18.30, 20.00 (studencka)
a) od maja do września przy grocie o 10.30

Msze święte w dni powszednie

6.00, 6.45, 7.30, 8.00, 9.00, 18.30

Msze święte w święta zniesione

5.30, 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 17.00, 18.30, 20.00

Sakrament pokuty

w kaplicy św. Anny (bazylika):
w tygodniu w godz. 9.30 - 12.00 oraz 15.00 - 17.30
w soboty: 9.30 - 12.00

w krypcie bazyliki:
- codziennie 6.00 - 9.30 oraz 17.30 - 19.00
- w soboty 6.00 - 9.30 oraz 15.00 - 19.30
- w niedziele 5.30 - 14. 30 oraz 16.00 - 20.30

Okres Wielkiego Postu

Droga Krzyżowa w Bazylice w każdy piątek o 9.30 i 18.00
na Kalwarii o 16.30

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o 15.45

Uroczystości Odpustowe

a) Odpust ku czci Matki Bożej Anielskiej - 2 sierpnia

b) Odpust ku czci św Ludwika IX króla - ostatnia niedziela sierpnia

c) Odpust ku czci św. Franciszka z Asyżu - 4 października